יהודה עמית דאן 4


יהודה עמית דאן 4
סמפאי - מורה מחליף

מוותיקי הווייצ'י ריו בארץ