אורי אלישר דאן 4


אורי אלישר דאן 4
סנסאי, ראש המכון, נציג OUKA בישראל

סנסאי אורי אלישר, דאן 4 בווייצ'י ריו ודאן 2 בשיטו ריו, ראש המכון והמורה הראשי בו.